no HD illustration available

6 505916 Hemarthria altissima (Poiret) Stapf & C.E.Hubb. (Poiret) Stapf & C.E.Hubb. [Hemarthria fasciculata (Lam.) Kunth]
C.F.P. von Martius, A.G. Eichler, I. Urban, Fl. Bras., vol. 2(3): fasicle 90, (Gramineae II): t. 72 (1883) [J. Seboth & J.C. Doell]
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available