no HD illustration available

12 1032923 Trigonia nivea Cambess. Cambess. [Trigonia pubescens Cambess.]
C.F.P. von Martius, A.G. Eichler, I. Urban, Fl. Bras., vol. 13(2): fasicle 67, (Callitrichineae; Vochysiaceae, Trigoniaceae; Onagraceae; Lythraceae; Halorageae): t. 26 (1875)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available