no HD illustration available

6 622785 Ludwigia decurrens Walter Walter [Jussiaea decurrens (Walter) DC.]
C.F.P. von Martius, A.G. Eichler, I. Urban, Fl. Bras., vol. 13(2): fasicle 67, (Callitrichineae; Vochysiaceae, Trigoniaceae; Onagraceae; Lythraceae; Halorageae): t. 31 (1875)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available