Kleinia neriifolia Haw. [ Cacalia kleinia L.]
Dillenius, J.J., Hortus Elthamensis (1732)
Hort. Elth.

vol. 1 (1732)
t. 54 p. 62 f. 62
<        >        navigate through volume
name recognized:
575845 Kleinia neriifolia Haw.

name cited:
170730 Cacalia kleinia L.

cited non-linnean name:
Cacalianthemum folio Nerii glauco

family: Compositae
epithet cited: kleinius,-a,-um

epithet recognized: neriifolius,-a,-um

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=185067
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Cacalia kleinia L.; Cacalia terminalis Salisb.; Senecio kleinia (L.) Less.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
5 575845 Kleinia neriifolia Haw. Haw. [Cacalia kleinia L.]
J.J. Dillenius, Hort. Elth., vol. 1 : p. 62, t. 54, fig. 62 (1732)