Tephroseris balbisiana (DC.) Holub [ Senecio balbisianus DC.]
garden (1872-1927)
The Garden

vol. 19 (1881)

<        >        navigate through volume
name recognized:
1003276 Tephroseris balbisiana (DC.) Holub
name recognized (basionym):
933505 Senecio balbisianus DC.

name cited:
933505 Senecio balbisianus DC.

family: Compositae
subtribe: SENECIONINAE
epithet: balbisianus,-a,-um

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=199473
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Senecio balbisianus DC.;
heterotypic synonyms:
Cineraria balbisiana (DC.) Bertol.; Cineraria longifolia All.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
5 1003276 Tephroseris balbisiana (DC.) Holub (DC.) Holub [Senecio balbisianus DC.]
The Garden, vol. 19 : (1871)