Senecio gmelinii Ledeb. [ Aster gmelini Ledeb.]
Gmelin, J.G., Flora sibirica (1747-1769)
Fl. Sibir.

vol. 2 (1749)
t. 73 f. 1
<        >        navigate through volume
name recognized:
935226 Senecio gmelinii Ledeb.

name cited:
105604 Aster gmelini Ledeb.

cited non-linnean name:
Solidago foliis obverse ovatis petiolatis scapo nudo corymbo terminante

family: Compositae
epithet cited: gmelini

epithet recognized: gmelinii

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=213806
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Artemisia gmelinii subsp. intermedia (Ledeb.) Kupr.; Artemisia gmelinii subsp. latiloba (Ledeb.) Kupr.;
heterotypic synonyms:
Aster gmelini Ledeb.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
6 935226 Senecio gmelinii Ledeb. Ledeb. [Aster gmelini Ledeb.]
J.G. Gmelin, Fl. Sibir., vol. 2 : t. 73, fig. 1 (1747)