Pereskia aculeata Miller
Lindley, J., Edwards’s Botanical Register (1829-1847)
Edwards’s Bot. Reg.

vol. 23 (1837)
t. 1928 (1837)
<        >        navigate through volume

Pereskia aculeata Miller


name cited:
Pereskia aculeata Miller
name recognized:
Pereskia aculeata Miller
drawing: S.A. Drake
family: Cactaceae
subfamily: Pereskioideae
epithet: aculeatus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=35481
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Cactus lucidus Salisb.; Cactus pereskia L.; Pereskia foetens Speg. in Weingart; Pereskia fragrans Lemaire; Pereskia godseffiana hort.; Pereskia longispina Haw.; Pereskia pereskia (L.) Karsten; Pereskia rubescens Houghton; Pereskia undulata Lemaire;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
2 768714 Pereskia aculeata Miller
J. Lindley, Edwards’s Bot. Reg., vol. 23 : t. 1928 (1837) [S.A. Drake]