Senecio nemorensis L.
Fiori, A., Paoletti, G., Iconographia florae italicae (1895-1904)
Iconogr. Fl. Ital.


t. 3419 p. 427 f. 4
<        >        navigate through volume
name recognized (= name cited):
936818 Senecio nemorensis L.

cited variety: fuchsii
family: Compositae
subtribe: SENECIONINAE
epithet: nemorensis,-is,-e

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=420490
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Jacobaea nemorensis (L.) E.Wiebe;
heterotypic synonyms:
Senecio fluviatilis Wallr.; Senecio ganpinensis Vaniot; Senecio kematongensis Vaniot; Senecio octoglossus DC.; Senecio taiwanensis Hayata; Senecio tozanensis Hayata;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
Senecio nemorensis L.
A. Fiori, G. Paoletti, Iconogr. Fl. Ital.: p. 427, t. 3419, fig. 4 (1895-1904)