Dioscorea alata L. [ Dioscorea globosa Roxb.]
Wight, R., , Icones plantarum Indiae orientalis (1840-1853)
Icon. Pl. Ind. Orient.

vol. 3 (1846)
t. 812 (1846)
<        >        navigate through volume

Dioscorea alata L.


name cited:
Dioscorea globosa Roxb.
name recognized:
Dioscorea alata L.
family: Dioscoreaceae
tribe: Dioscoroideae
epithet cited: globosus,-a,-um

epithet recognized: alatus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46560
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Dioscorea atropurpurea Roxb.; Dioscorea colocasiifolia Pax; Dioscorea eburina Lour.; Dioscorea eburnea Lour.; Dioscorea globosa Roxb.; Dioscorea javanica Queva; Dioscorea purpurea Roxb.; Dioscorea rubella Roxb.; Dioscorea sapinii De Wild.; Dioscorea sativa Munro; Dioscorea vulgaris Miq.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 343875 Dioscorea alata L.
R. Wight, , Icon. Pl. Ind. Orient., vol. 3 : t. 812 (1846) [ontbreekt]